Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Goleniów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Goleniów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Goleniów.

Mapa Geoportal Goleniów

Dane urzędu

Urząd Gminy i Miasta w GoleniowiePlac Lotników 1Goleniów, 72-100

Tel: 91 4698200

Fax: 91 4698298

E-mail: ugim@goleniow.pl

Powiat: goleniowski

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Goleniów: 3204023

Witryna: www.goleniow.pl

Władze lokalne: Burmistrz Robert Krupowiczugim@goleniow.pl

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Goleniowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Goleniów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Goleniów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Goleniowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Goleniowa

Gmina Goleniów w liczbach

Powierzchnia gminy Goleniów*

443 km2

11 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Goleniów*

36 139 mieszkańców

146 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Goleniów*

82 mieszkańców na km2

945 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Goleniów

Geoportal Goleniów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Goleniów

Jak powstał Geoportal gminy Goleniów?

Geoportal Goleniów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Goleniów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Goleniów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Goleniów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Goleniów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Goleniów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Goleniów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Goleniów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Goleniów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Goleniowa.
Informacje na Geoportalu Goleniów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Goleniów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Goleniów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Goleniów;
 • Rejestr MPZP Goleniów;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Goleniów;
 • Mapa Topograficzna gminy Goleniów;
 • Mapa Solarna gminy Goleniów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Goleniów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Goleniów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Goleniów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Goleniów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Goleniów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Goleniowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Goleniowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Goleniów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Goleniów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Goleniów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Goleniowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Goleniowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Goleniów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Goleniów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Goleniowie.

  Geoportal gminy Goleniów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Goleniów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Goleniowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Goleniów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Goleniowie.

  W Geoportalu Goleniów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Goleniów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Goleniowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Goleniów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Goleniów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Goleniów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Goleniów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Goleniów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Goleniów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Goleniów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Goleniów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Goleniowie. W Geoportalu gminy Goleniów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Goleniowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Goleniów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Goleniów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Goleniów dla mieszkańców

Geoportal Goleniów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Goleniów. Na mapie Goleniowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Goleniów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Goleniów. Korzystając z map Geoportalu gminy Goleniów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Goleniów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Goleniów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Goleniów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować