Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Goleniów w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Goleniów

Goleniów, gmina w województwie zachodniopomorskim, powiat goleniowski.

Powierzchnia gminy Goleniów wynosi 443 km2, zajmuje 11 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Goleniów zamieszkuje 36 139 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 146 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Goleniów wynosi 82, jest 945 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Goleniów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Goleniów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Goleniów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Goleniów: 44311
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Goleniów: 0,36741
Lesistość w % w gminie Goleniów: 48,2298
Ludność na 1 km2 w gminie Goleniów: 82945
Liczba ludności ogółem w gminie Goleniów: 36 139146
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Goleniów: 1,4560
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Goleniów: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Goleniów: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Goleniów: 14,18-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Goleniów: 80,3-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Goleniów: 139152
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Goleniów: 7,1341
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Goleniów: 92,4-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Goleniów: 1495
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Goleniów: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Goleniów: 1 034,8173
Przedszkola bez specjalnych w gminie Goleniów: 17116
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Goleniów: 364,1720
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Goleniów: 81,01662
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Goleniów: 5,0275
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Goleniów: 1 075126
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Goleniów: 4 049-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Goleniów: 4 107-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Goleniów: 4 707-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Goleniów: 93,21092
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Goleniów: 78,7370
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Goleniów: 97,8372
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Goleniów: 96,4122
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Goleniów: 89,71171
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Goleniów: 64,9363

Źródłem danych statystycznych dla gminy Goleniów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Goleniów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Goleniów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.